Hur mycket pengar får jag låna?

Att söka svaret på den frågan kan bli en lika irriterande upplevelse som att lyssna på den jobbiga killen som besvarar alla frågor med 'hur långt är ett snöre'. Men det finns tyvärr anledningar till det.

 

Det finns i huvudsak två komponenter som styr hur mycket du får låna:

  1. Din riskprofil (vad är sannolikheten för att du betalar tillbaka)
  2. Compliance (regelefterlevnad)

Båda fyller samma syfte, nämligen att 1. motverka utlåning till personer som inte kan betala tillbaka och 2. säkerställa att låntagare inte hamnar i långsiktiga ekonomiska problem.

De flesta långivare använder scoring i form av en procentsats på sannolikheten att du kommer att betala tillbaka lånet. Denna kan vara framtagen av långivaren själv, men i de flesta fall så köps den in från en leverantör, t.ex. UC. Om sannolikheten för att du kommer betala tillbaka är låg, så kommer du förmodligen inte få låna något alls eller avsevärt mindre än om din sannolikhet för återbetalning är hög. Mer om vad som styr vad din score och vad som bestämmer din sannolikhet kommer i ett senare blogginlägg.

Compliance inkluderar vägledande lagstiftning och praxis med grundkrav på hur din ekonomiska situation (inkomster och utgifter) ska vara utformad i förhållande till lånebeloppet. Detta steg sätter i de flesta fall den övre gränsen för bolån, vilka ofta begränsar lånet till 5 - 6 gånger hushållets sammanlagda årsinkomst (banker varierar också mellan att ange kravet för brutto/nettoinkomst). De flesta långivare kommer också att fråga dig om du har barn, och det beror på att barn är dyra i drift och därför intressanta i beräkningen.

Större lån leder till högre kostnader och sämre balans i din ekonomi. Alla företag har olika brytpunkter för vad de anser vara OK i den här fina balansen och från denna brytpunkt så räknar långivarna ut baklänges ut ditt maxlån. För ett blancolån så är denna gräns ofta 0.2 - 1 gånger din årsinkomst, men det beror på den individuella långivaren. Det finns i princip alltid också ett hårt minimikrav på inkomst och ett maximalt lånebelopp en långivare är villig att ge oavsett hur din ekonomiska situation ser ut.

Sammanfattningsvis kommer här en grov tumregel för hur mycket privatpersoner vanligtvis får låna:

5 - 6 gånger hushållets totala årsinkomst för bolån och 0.2 - 1 gånger för andra typer av lån, förutsatt att din score är hygglig.

Men som sagt, de enda som verkligen vet hur mycket du får låna är långivarna själva, och för alla andra så kommer svaret tyvärr ofta att bli mer som "hur långt ett snöre"...

/Mikael

Anyfin grundades 2017 och hjälper låntagare att sänka sina månadskostnader med bara en bild. Tjänsten lanseras i höst men du kan redan nu testa hur mycket du kan spara, skicka en bild på din lånefaktura här!

Mikael Hussain