Skryter Stockholmarna hela vägen till Kronofogden?

Invånarna i Stockholms län har en genomsnittlig skuld på 9 236 kronor hos Kronofogden. Detta kan kan jämföras med motsvarande siffra för hela Sverige som är ca 8 000 kronor, detta enligt DN som tagit del av en sammanställning från kreditupplysningsföretaget Syna.

"Ett storstadsfenomen som uppmanar till en skrytfaktor"

En anledning tros vara att Stockholm har ett högre generellt kostnadsläge, inte minst när det gäller bostadsmarknaden, och att detta kompenserar för Stockholms generellt högre medelinkomster. Storstaden har också en mycket högre kostnadsbild över huvud taget i kombination med ett fenomen som uppmanar till en skrytfaktor som inte syns på landsbygden. Det kanske kan förklara frekvensen av butiker i Stockholm som säljer tvålar för 200 kr stycket... Är det därmed så att Stockholmarna skryter hela vägen till Kronofogden?

Anyfin grundades 2017 och hjälper låntagare att sänka sina månadskostnader med bara en bild. Tjänsten lanseras i höst men du kan redan nu testa hur mycket du kan spara, skicka en bild på din lånefaktura här!

Filip Polhem