Skuldkvot: Hur mycket får jag låna i förhållande till min inkomst?

Skuldkvot har blivit ett hett ämne sen Finansinspektionen la fram ett förslag som innebär skärpt amorteringskrav för hushåll med stora bolåneskulder i förhållande till bruttoinkomsten, men vad är egentligen skuldkvoten?

Skuldkvoten visar relationen mellan hushållets totala skuld och dess totala disponibla inkomst. Skuldkvoten tar därmed alla skulder som hushållet har i beaktande, t.ex. studielån, billån, blancolån och liknande och inte enbart bolån som är Finansinspektionens fokus. Skuldkvoten tar däremot inte in eventuella tillgångar i beräkningen (tillgångar kan t.ex. vara aktieinnehav, fonder eller kontanter) och inte heller vilken belåningsgrad du har på din fastighet.

Varför vill man ha en låg skuldkvot?
Med en lägre skuldkvot är du mindre känslig mot räntehöjningar, oförutsedda inkomstbortfall eller fallande bostadspriser. Det gör det lättare för dig att t.ex. klara av föräldraledighet, sjukdom eller en pensionsavgång och spelar därför en viktig roll när du ansöker om lån.  

Vad innebär Finansinspektionens förslag?
FI föreslår att nya bolånetagare med bolån som överstiger 4,5X bruttoinkomsten ska amortera minst 1% av skulderna utöver det befintliga amorteringskravet. Det befintliga amorteringskravet baseras på fastighetens belåningsgrad och kan lite förenklat beskrivas som att du ska amortera 1% av lånet per år från 50% i belåningsgrad och 2% av lånet per år från en belåningsgrad på 70%. Det är svårt att säga vad som är en hög eller låg skuldkvot, men här kan du läsa mer om bankernas syn och Finansinspektionens förslag ger en indikation om vad myndigheten tycker att gränsen går.

Vad ska jag göra om jag har en hög skuldkvot?
Om du vill minska din skuldkvot måste du antingen öka hushållets disponibla inkomst eller amortera på lånen. Om du tycker att det är svårt att få utrymme i din ekonomi till att öka amorteringen så kan det vara en idé att förhandla ner räntorna på nuvarande lån eller att omfinansiera lånen och använda besparingen till att öka amorteringen.

/Filip

 

Anyfin grundades 2017 och hjälper låntagare att sänka sina månadskostnader med bara en bild. Tjänsten lanseras i höst men du kan redan nu testa hur mycket du kan spara, skicka en bild på din lånefaktura här

Filip Polhem