Vad är minusränta? Hur kan en negativ ränta vara positiv för dig?

Sedan den tidigt 2015 har Sverige haft en negativ styrränta, en minusränta som det talas om till vardags. Men vad betyder det?

Riksbanken är ansvarig för att sätta styrräntan i Sverige. Genom att använda styrräntan, eller reporäntan som den heter, så kan Riksbanken välja att antingen stimulera ekonomin för att öka tillväxten i samhället eller kyla av ekonomin. En negativ reporänta medför att bankerna måste betala för att ha pengar hos Riksbanken och tanken är då att de ska låna ut pengarna till lägre räntor som gör att fler företag och konsumenter spenderar mer pengar vilket stimulerar ekonomin och förhoppningsvis t.ex. genererar fler jobb.

Funkar det då?
Den negativa räntan har haft inverkan på exempelvis boräntan som under flera år varit historiskt låg för konsumenter. Detta har lett till en ökad efterfrågan på kapital vilket drivit upp bostadspriserna eftersom det varit billigt att låna mer pengar med bostaden som säkerhet. Minusräntan har därmed haft effekt, och lite för mycket. För att kompensera för kraftigt ökade bopriser har Finansinspektionen valt att införa ett amorteringskrav som gör det tvingande att faktiskt betala av bostadslånet.

Vad gäller för andra lån som inte är kopplade till en bostad?
Trots att det är billigare för banker att låna upp pengar ligger många konsumtionslån kvar på höga räntenivåer. Standardiserade räntor på 19,95%, 29,95% eller effektiva räntor på flera hundra procent är fortfarande lätt att hitta därute trots minusränta. Den negativa räntan har därmed inte alltid fallit ut som en besparing för konsumenten, utan snarare lett till ökade vinster för banker och andra finansiella institut, och det verkar väl inte särskilt schysst? Det tycker i alla fall inte vi, och det ska vi snart ändra på.

/Filip

Anyfin grundades 2017 och hjälper låntagare att sänka sina månadskostnader med bara en bild. Tjänsten lanseras i höst men du kan redan nu testa hur mycket du kan spara, skicka en bild på din lånefaktura här!

 

Filip Polhem